Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ tiến hành thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp có DNT lọt vào vòng chung khảo đến hết ngày 10/8/2014. Căn cứ vào các tiêu chuẩn bình chọn đã ban hành cũng như kết quả thẩm định thực tế, Hội đồng sẽ bình chọn ra tối đa 100 DNT xuất sắc nhất nhận danh hiệu DNT Việt Nam tiêu biểu. Từ danh sách 10 DNT tiêu biểu, Hội đồng bình chọn chung khảo toàn quốc sẽ bình chọn ra 10 DNT xuất sắc nhất để trao danh hiệu DNT Sao Đỏ.

Dự kiến, Lễ trao giải thưởng Sao Đỏ 2014 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 30/8

H.T.