Có 692 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 6,66 tỷ USD. Tính chung trong 11 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 20,22 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014. Ngoài ra, trong 11 tháng năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 13,2 tỷ USD.

Trong số hơn 20 tỷ USD vốn FDI được cấp phép, có 3 dự án “tỷ đô” với số vốn đăng ký và tăng thêm là 6,6 tỷ USD, chiếm gần 1/3 tổng vốn FDI thu hút được. 

Đó là dự án Công ty SamSung Display Việt Nam với số vốn đầu tư tăng thêm là 3 tỷ USD; Dự án Nhà máy điện Duyên Hải 2; Dự án Công ty TNHH liên doanh thành phố Đế Vương tại TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư là 1,2 tỷ USD.

Trân Trân