Công ty An ninh mạng Bkav vừa công bố kết quả nghiên cứu về tình trạng Wifi công cộng được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11/2014 tại tất cả các thành phố có phủ sóng Wifi miễn phí ở Việt Nam như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hội An, Hạ Long… Kết quả cho thấy, Wifi miễn phí tại tất cả các thành phố đều không an toàn.

Theo đó, người dùng có thể bị đánh cắp các thông tin nhạy cảm như tài khoản, mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng… khi sử dụng Wifi tại các thành phố này. Ngoài ra, người dùng sẽ phải đối mặt với 3 hình thức tấn công chính: tấn công nghe lén (Man-in-the-Middle), tấn công lừa đảo (Phishing) và tấn công giả mạo Wifi (SSID Spoofing).

Để khắc phục tình trạng này, trong trường hợp cần truy cập các dịch vụ quan trọng, người dùng nên sử dụng kết nối mạng riêng ảo (VPN) để tạo kênh trao đổi thông tin an toàn hoặc trang bị phần mềm diệt virus và bật firewall thường trực để được bảo vệ toàn diện.

H.Thanh