Tây Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long - ĐBSCL) có diện tích tự nhiên gần 40.000km², trong đó có khoảng 65% diện tích đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; dân số trên 18 triệu người.

ĐBSCL được xác định là 1 trong 7 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, đóng góp  trên 50% sản lượng lúa, 90% sản lượng gạo xuất khẩu, 70% sản lượng trái cây, 65% sản lượng thủy sản.

Việc đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sẽ giúp phát huy lợi thế vùng, tạo điều kiện cho ĐBSCL phát triển bền vững.

K. Vy