Với vai trò là đầu mối giám sát, bảo đảm toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của Đảng và Nhà nước, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin cho Đại hội XIII của Đảng, đầu mối phối hợp chặt chẽ triển khai cùng với các đơn vị chức năng của Bộ Tư lệnh 86 - Bộ Quốc phòng, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Với kế hoạch chủ động bảo vệ nhiều lớp, hàng ngàn cuộc tấn công mạng và lợi dụng mạng internet để phát tán thông tin xấu độc đã được xử lý, ngăn chặn trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ứng trực 24/24 trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng.

Đại diện NCSC cho biết: Nhằm bảo đảm an toàn thông tin tối đa cho các hệ thống thông tin phục vụ Đại hội và không để các đối tượng lợi dụng tấn công mạng gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động của Đại hội và Trung tâm báo chí,Trung tâm NCSC đã triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin và bảo vệ cho toàn bộ hạ tầng mạng để phục vụ hoạt động nghiệp vụ của Đại hội. Trong đó, 100% các hệ thống, thiết  bị được lắp đặt phục vụ Đại hội đều được qua vòng kiểm tra, rà soát đánh giá an toàn thông tin nhằm chủ động khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu, không để tin tặc lợi dụng tấn công gây ra sự cố mất an toàn thông tin.

Ngoài ra, NCSC còn tổ chức phối hợp cùng đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, Cục Bưu điện Trung ương thường xuyên tổ chức diễn tập theo từng kịch bản cụ thể với các tình huống khác nhau lên các phương án ứng cứu phục hồi hệ thống để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Trung tâm NCSC đã huy động 100% lực lượng cán bộ kỹ thuật tập trung vào các nhiệm vụ trọng điểm nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, giám sát các xu hướng nóng và kịp thời xử lý các thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng. 

Thực tế, chỉ trong một tuần diễn ra Đại hội, hàng trăm ngàn sự kiện, cảnh báo an toàn thông tin đã được ghi nhận và ngăn chặn, xử lý hơn hàng nghìn cuộc tấn công mạng, nguy cơ mất an toàn thông tin, trong đó phải kể đến các tấn công có chủ đích APT và những trường hợp lợi dụng mạng internet để phát tán thông tin nhạy cảm, xấu độc...

Trong đó, nhiều trường hợp có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của Hội nghị đã được NCSC phối hợp cùng Bộ Tư lệnh 86 - Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cục Bưu điện Trung ương... xử lý và khắc phục tại chỗ. Các nguy cơ, rủi ro an toàn thông tin cũng như dấu hiệu tấn công mạng đã được kiểm soát trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đã góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hùng Quân