Vụ dịch tại Công Gô lần này đã xảy ra tại quận Boende, tỉnh Equateur, Tây Bắc Công Gô. Các kết quả đã khẳng định: dịch bùng phát tại Công Gô không có mối liên hệ nào với vụ dịch hiện đang xảy ra tại Tây Phi. Kết quả này cũng tái khẳng định và loại trừ khả năng lây lan virus từ Tây Phi sang Trung Phi. Điều tra dịch tễ học trường hợp tử vong tại Công Gô cũng cho thấy có mối liên quan giữa ca bệnh với việc tiêu thụ sử dụng thịt một loại động vật tại đây.

Đến nay, Công Gô đã có 53 trường hợp mắc bệnh Ebola và 31 trường hợp tử vong. Hơn 160 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe. Đây là vụ dịch Ebola lần thứ 7 đã xảy ra tại Công Gô kể từ năm 1976.

Để ứng phó với dịch bệnh Ebola, Chính phủ Công Gô đã kích hoạt ngay Ủy ban khẩn cấp các cấp từ trung ương tới địa phương và thành lập các trung tâm cách ly, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và đảm bảo những trường hợp tử vong được xử lý và chôn cất an toàn. WHO cũng khẳng định việc cộng tác giữa Chính phủ và các đối tác chính là rất chặt chẽ

Dạ Miên