Ngày 17/9, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Các nỗ lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của nước ta trong thời gian qua đã được ghi nhận tích cực, Việt Nam tăng hạng 13 bậc từ năm 2016 theo Báo cáo xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên Hiệp Quốc. 

Đặc biệt, năm 2020 Việt Nam tăng hạng 2 bậc, xếp thứ 86/193 quốc gia, trong khu vực Châu Á xếp thứ 23/47, trong khu vực ASEAN xếp thứ 6/11 quốc gia. Trong đó, chỉ số hạ tầng viễn thông (TII) tăng 31 bậc, chỉ số dịch vụ công trực tuyến giảm đáng kể (22 bậc). 

Chỉ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến địa phương cũng được Liên Hiệp Quốc ghi nhận, Việt Nam có thành phố Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất, xếp hạng thứ 42/100 thành phố. 

Đối với cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong nước, tính đến tháng 9 năm 2020, toàn quốc có 19,10% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (mục tiêu Chính phủ đặt ra năm 2020 tối thiểu 30%), trong đó, 9 bộ, ngành trung ương và 15 tỉnh, thành phố đã cung cấp trên 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Để đạt mục tiêu Chính phủ đặt ra, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang nỗ lực, đổi mới cách làm, đổi mới mô hình triển khai làm sao để thực hiện nhanh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.


H.Thanh