Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay, đồng thời giúp nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của tiêu chuẩn đối với hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn lực hữu hạn một cách tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích sản xuất, tiêu dùng, áp dụng các quá trình, sản phẩm, công trình xanh, thân thiện với môi trường...

Đồng chí Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đồng chí Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trao biểu trưng chúc mừng các Trưởng ban, Trưởng Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

Theo báo cáo được trình bày tại Lễ kỷ niệm, hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã thành lập được 139 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và 54 tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia gồm hơn 1.100 chuyên gia là các giáo sư, tiến sỹ, các nhà quản lý hàng đầu trong những lĩnh vực chuyên môn sâu thuộc các cơ quan quản lý chuyên ngành, viện nghiên cứu, giảng viên các trường đại học, phòng thử nghiệm, nhà sản xuất, các hội, hiệp hội ngành nghề… tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia và tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam có gần 13.000 tiêu chuẩn Việt Nam, tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực khoảng 60 %, đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều lĩnh vực.

Các doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh tại lễ kỷ niệm.


Vũ Linh