Với ký kết này, Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Bình Dương hướng tới việc quản lý tốt hơn đối với các phòng cho thuê máy tính trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo người dùng Internet có một môi trường sử dụng dịch vụ Internet hữu ích và lành mạnh. Các đại lý Internet tại tỉnh Bình Dương sẽ được cập nhật phần mềm đạt chuẩn CSM phiên bản mới nhất mà công ty VNG nghiên cứu và phát triển.

Lễ ký kết biên bản hợp tác triển khai phần mềm CSM.

CSM là phần mềm quản lý phòng máy chuyên nghiệp và đạt chuẩn được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận có tính năng phù hợp với các nội dung quy định quản lý đại lý Internet tại Công văn số 1888/BTTTT-VT ngày 28 tháng 06 năm 2011. Phần mềm đạt chuẩn CSM hiện đang được sử dụng tại gần 30.000 phòng máy với 610.000 máy trạm, chiếm khoảng 80% thị phần phần mềm quản lý phòng máy trên toàn quốc

Trần Hằng