Siêu máy tính PRAM - HUST thuộc dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tính toán hiệu năng cao tại Việt Nam” giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ.

Trong khuôn khổ dự án này, phía Ấn Độ giao cho Trung tâm phát triển tính toán tiên tiến C - DAC thực hiện việc cung cấp siêu máy tính PARAM cùng phần mềm chuyên dụng đặt tại ĐH Bách khoa Hà Nội, đào tạo cán bộ vận hành và quản lý hệ thống, cung cấp các ứng dụng tính toán hiệu năng cao tiêu biểu, với tổng kinh phí là 831.000 USD

Tuấn Minh