Loài sinh vật mới được đặt tên khoa học là Ichthyophis chaloensis sp.nov, thuộc họ ếch giun (Ichthyophiidae), bộ không chân (Gymnophiona).

Được biết, loài ếch giun mới này sống chủ yếu dưới khu vực rừng thứ, rừng ven các con suối.

Sông Lam