Kết quả cho biết, mức tồn dư DCD trong các sản phẩm sữa của New Zealand rất thấp, không gây nguy cơ về ATTP và không độc hại cho người tiêu dùng, mức tồn dư này thấp hơn 100 lần so với mức giới hạn của Ủy ban Châu Âu quy định.

Tuy nhiên, vì chưa có tiêu chuẩn quốc tế quy định về lượng tồn dư chất này, nên các nhà sản xuất DCD ở New Zealand đã tự nguyện ngừng sử dụng chất DCD kể từ tháng 9/2012 và đến nay, việc sử dụng chất DCD đã hoàn toàn chấm dứt nên không có bất kỳ sản phẩm sữa nào của New Zealand hiện đang sản xuất có tồn dư DCD do thời gian phân hủy chất DCD là 2 tháng kể từ khi sử dụng.

Cục ATTP sẽ tiếp tục giữ liên lạc với Sứ quán bạn để cập nhật thông tin và thông báo đến người tiêu dùng

Dạ Miên