Các hệ thống điện toán nhận thức – “hệ sinh thái nhận thức” mới có thể được “huấn luyện” nhờ các thuật toán trí tuệ nhân tạo và các thuật toán đặc biệt để nâng cao "sự hiểu biết" của nó. Tiềm năng của công nghệ này là vô cùng tuyệt vời vì cho phép tạo ra những hệ thống máy tính có khả năng xử lý dữ liệu và tư duy như con người.

Công nghệ này cho phép sáng tạo các ứng dụng bắt chước các khả năng của não người về nhận thức và hành động.

Công nghệ mới mà IBM đang phát triển cho phép tạo ra những hệ thống máy tính có khả năng xử lý dữ liệu và tư duy như con người.

Theo IBM, các hệ thống tính toán mà chúng ta đang sử dụng hiện nay đã được thiết kế từ nhiều thập kỷ trước, tuy chúng rất hiệu quả nhưng lại có nhiều hạn chế riêng trong 1 thế giới mà lượng dữ liệu lớn ngày càng tăng và cần được xử lý trong thời gian thực như hiện nay, do đó, việc cải thiện những công nghệ cũ, thay vào đó là những công nghệ tiên tiến hơn để có thể đạt được những tiến bộ đáng kể là một việc làm cần thiết

Hà Khổng (theo Tecnomagazine)