Cụ thể, bước vào giai đoạn 2 (từ 2013-2015), Bộ TT&TT quyết định bổ sung nhiệm vụ “Lập kế hoạch và từng bước chuyển đổi dịch vụ nội dung hỗ trợ song song IPv4-IPv6” đối với các báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Đồng thời, yêu cầu các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam, nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam cũng phải chuyển đổi dịch vụ DNS và các hệ thống phục vụ đăng ký tên miền .VN, tên miền quốc tế hỗ trợ song song IPv4-IPv6

H.T.