Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phạm Công Tạc cho biết, giải thưởng Tạ Quang Bửu được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập và phát triển.

Giới thiệu và công bố quy chế xét tặng giải thưởng, ông Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia cho biết, giải thưởng được xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật gồm khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp.

Các công trình khoa học được xét tặng phải được thực hiện tại Việt Nam, được công bố trước ít nhất 1 năm và không quá 5 năm trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng.

Đồng thời, không vi phạm quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, quy định của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ...

Được biết, hồ sơ đăng ký xét Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015 gửi cho cơ quan thường trực giải thưởng là Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia từ ngày 6/3 đến hết ngày 18/4/2015. Công tác xét duyệt giải thưởng sẽ được tiến hành từ ngày 20/4 đến ngày 15/5/2015 và Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 5/2015.

Hải Châu