Trước đó, MON 89034 đã được Bộ NN&PTNT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Như vậy MON 89034 cũng là sự kiện ngô BĐG đầu tiên và duy nhất nhận được đầy đủ hai Giấy chứng nhận ATSH và An toàn thực phẩm & thức ăn chăn nuôi tính đến thời điểm này.

Để được cấp Giấy chứng nhận ATSH, mỗi sự kiện BĐG cần được xem xét và đánh giá rủi ro kỹ lưỡng bởi Tổ chuyên gia và phải được Hội đồng ATSH quốc gia công nhận là An toàn đối với môi trường và đa dạng sinh học theo đúng trình tự quy định trong Thông tư 08/2013/TT-BTNMT. Quy trình  xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý đánh giá an toàn cây trồng BĐG của Việt Nam đã được xây dựng một cách khoa học, bài bản, kế thừa nhiều ưu điểm từ các hệ thống quản lý an toàn cây trồng BĐG trên thế giới.

Trước khi được cấp Giấy chứng nhận ATSH tại Việt Nam, sự kiện MON 89034 đã được cấp chứng nhận ATSH tại 8 quốc gia trên thế giới, bao gồm: Canada (2008), Hoa Kỳ (2008), Nhật Bản (2008), Brazil (2009), Ác hen ti na (2010), Nam Phi (2010), Phillipines (2010) và Honduras (2010).

Các quyết định của Bộ TN-MT và Bộ NN&PTNT trong thời gian qua đánh dấu một bước tiến quan trọng của Việt Nam trong tiến trình ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại Việt Nam

Chi Linh