Tham dự Hội thảo có Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an. Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí đại diện Hội đồng Thường trực lý luận Bộ Công an, lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các đơn vị địa phương; các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học…
 Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo các đại biểu đã tham luận, góp ý kiến về các vấn đề: Ứng dụng KHKT và CN phục vụ cải cách hành chính về trật tự xã hội; ứng dụng trong công tác của Tổng cục An ninh, trong an ninh mạng; trong phục vụ công tác nghiệp vụ; trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; trong nghiên cứu và sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và chế độ, chính sách với đội ngũ trí thức làm công tác nghiên cứu ứng dụng KHKT và CN trong CAND…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thượng tướng PGS.TS Bùi Văn Nam khẳng định vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng ứng dụng KHKT và CN trong đảm bảo an ninh quốc phòng và trong công tác Công an. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND qua các thời kỳ đều có đóng góp xứng đáng, quan trọng của lực lượng làm công tác nghiên cứu, ứng dụng KHKT và CN. 

 Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tham dự Hội thảo.

Nền tảng phát triển KHKT và CN tạo thuận lợi cho công tác Công an, vì vậy, thời gian tới, lực lượng CAND nói chung, lực lượng làm công tác HCKT nói riêng cần tăng cường nghiên cứu, ứng dụng KHKT và CN vào thực tiễn công tác, chiến đấu. 

Cần làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an về công tác KHKT và CN; tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ trong ứng dụng KHKT và CN trong công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng đội ngũ nghiên cứu khoa học, chuyên gia đầu ngành về KHKT và CN; quan tâm chế độ chính sách cho lực lượng làm công tác nghiên cứu KHKT và CN. Tiếp tục mở rộng quan hệ trong nước và hợp tác quốc tế, kế thừa thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất.  

Đầu tư cho công tác KHKT và CN, tăng cường thêm các phòng thí nghiệm hiện đại để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND…

Hiếu Quỳnh