Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe thông báo tóm tắt những kết quả trọng tâm của chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Các cử tri đã có 8 ý kiến trong đó có 7 ý kiến của lực lượng Công an kiến nghị đề xuất thuộc lĩnh vực địa bàn, đơn vị phụ trách, những vấn đề nổi lên, còn vướng mắc trong quá trình thi hành và áp dụng pháp luật, văn bản dưới luật, nhất là một số vấn đề điều chỉnh trong luật hình sự; Các quy định trong tố tụng hình sự đối với tội phạm về ma túy…

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình và các cử tri Công an tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hùng.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội dự buổi tiếp xúc, đồng chí Đinh Thế Huynh đã ghi nhận và biểu dương các ý kiến, kiến nghị của cử tri Công an tỉnh Hòa Bình; các kết quả mà lực lượng Công an đã đạt được đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó, lực lượng Công an đã chủ động làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với các ngành đấu tranh, giải quyết tốt tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó tội phạm giảm 10% so với 5 năm trước, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng Công an cần tiếp tục đoàn kết, nắm bắt, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị và tội phạm ma túy, từng bước trang bị các phương tiện, trang thiết bị cần thiết đáp ứng nhu cầu công việc để đảm bảo tốt cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ngô Thủy