Tại hội thảo các ý kiến đều tập trung nhấn mạnh đến việc cải tiến phát huy tính tự chủ của người học. Giảm giờ lý thuyết, truyền thụ một chiều, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu và trải nghiệm thực tế gắn liền với rèn luyện phẩm chất, nhân cách nghề nghiệp của người Công an cách mạng cho học viên. 

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đánh giá cao Học viện đã tổ chức hội thảo thiết thực để thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng.

Đồng chí Tổng cục trưởng khẳng định, Tổng cục cũng sẽ đổi mới phương thức quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho các học viện, trường CAND phát huy đổi mới phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao; tăng cường biên chế giáo viên cho các trường và nghiên cứu thực hiện chính sách cho giáo viên một cách tốt nhất.

“Đổi mới phương pháp dạy học quyết định nhất là đội ngũ giáo viên, phải có được đội ngũ giáo viên đức độ và tài năng, trí tuệ uyên thâm, hiểu biết rộng cả về lý luận và thực tiễn; có phương pháp sư phạm thuyết phục; nêu gương sáng của người thầy”, Trung tướng Trần Bá Thiều nhấn mạnh.

Thu Uyên