Dưới sự chủ trì Hội nghị của Trung tướng Bùi Xuân Sơn, và Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT, các đại biểu dự Hội nghị là cán bộ chủ chốt các đơn vị trong Tổng cục trực tiếp phụ trách và làm công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, đã nghe truyền đạt, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Lãnh đạo Tổng cục HCKT phát biểu, nêu rõ:  Các đại biểu cần nghiên cứu, thảo luận, nắm vững nội dung của Nghị quyết để tới đây chỉ đạo công tác lý luận phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng, từng cấp…

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết  số 08-NQ/ĐUCA của Đảng ủy CATW về công tác nghiên cứu lý luận CAND trong tình hình mới trong Tổng cục HCKT, lãnh đạo Tổng cục đã nêu rõ, có sự chuyển biến tích cực trong việc triển khai, thực hiện. Nhận thức đúng đắn vai trò của  lý luận chỉ đạo hoạt động thực tiễn, 3 năm qua, lực lượng HCKT đã  thường xuyên chăm lo, nghiên cứu tổng kết các chuyên đề, đúc rút thành lý luận để chỉ đạo hoạt động thực tiễn, đảm bảo HCKT chủ động, phục vụ các yêu cầu thường xuyên, đột xuất, phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND…

Anh Hiếu