Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2015, công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Cảnh sát PC&CC thành phố và các cấp ủy có nhiều đổi mới, chủ động, kịp thời, giải quyết kiên quyết, dứt điểm từng nhiệm vụ trọng tâm.

Chất lượng công tác trên mọi lĩnh vực đã từng bước đổi mới, đạt hiệu quả, một số lĩnh vực công tác có sự đột phá; thực hiện tốt việc đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Năm 2016, Đảng ủy Cảnh sát PC&CC thành phố yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đánh giá toàn bộ công tác xây dựng Đảng, chú trọng các mặt tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục; quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng.

Đảng bộ Cảnh sát PC&CC đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, chủ động phòng ngừa sai phạm của đảng viên; thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nêu cao gương cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)…

Qua công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cảnh sát PC&CC thành phố phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác nghiệp vụ khác, đặt mục tiêu đạt cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ” của Chính phủ.

M.Hiền