Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW; đồng chí Nguyễn Hữu Chấn, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, đại diện các cơ quan chức năng của Đảng ủy CATW, Tổng cục Chính trị CAND, đại diện các Đảng bộ trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát...

Trung tướng Phan Văn Vĩnh phát biểu tại Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2010-2015), Cục trưởng Cục Cảnh sát TNTP báo cáo: Trong nhiệm kỳ I, Đảng bộ Cục Cảnh sát TNTP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đạt được các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng ủy CATW, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát giao cho; đã khẩn trương tham mưu với lãnh đạo các cấp xây dựng, ổn định tổ chức, lực lượng Cảnh sát TNTP chuyên trách ở Bộ và các địa phương. Các lực lượng đã truy bắt hơn 40.000 ĐTTN, góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Phương hướng, hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Cảnh sát TNTP tiếp tục lãnh đạo làm tốt vai trò Thường trực BCĐ 327/BCA, tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về “Nâng cao hiệu quả công tác truy nã trong tình hình mới”; hằng năm phấn đấu giảm 10% đến 15% ĐTTN hiện hành. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

Phấn đấu hàng năm đạt 50% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu, kém; 100% đảng viên phân loại đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên sai phạm phải xử lý kỷ luật. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên…

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ Cục Cảnh sát TNTP,  nhiệm kỳ 2015-2020; tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát lần thứ IX và biểu quyết những chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới…

Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Trung tướng Phan Văn Vĩnh yêu cầu, Đảng bộ Cục Cảnh sát TNTP phải có chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội lần II đề ra; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, công tác truy nã tội phạm nói riêng, tạo chuyển biến tích cực với nhiều giải pháp mới, có chiều sâu hơn và toàn diện hơn về nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trong tình hình mới.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh với các đại biểu tham dự Đại hội.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, quan tâm xây dựng phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên Cảnh sát TNTP thực hiện theo Sáu điều Bác Hồ dạy và phẩm chất riêng của Cảnh sát TNTP...phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần vào thành công chung của Đảng ủy CATW  nói chung, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát nói riêng...

Anh Hiếu