Sau khi dâng hương, hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Trần Đại Quang và Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc nói chung, công lao của Bác trong xây dựng, giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói riêng.

Trong lưu bút tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Trần Đại Quang đã ghi "Chúng cháu thành kính dâng hương, hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ và biết ơn công lao trời biển của Bác.

Chúng cháu nguyện mãi mãi đi theo con đường của Đảng và Bác đã lựa chọn; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại tướng Trần Đại Quang dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác vui mừng báo công với Bác: 70 năm qua, kể từ khi ra đời và trưởng thành trong bão táp cách mạng, được Đảng, Bác Hồ xây dựng, giáo dục và rèn luyện, lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; các thế hệ, cán bộ, chiến sĩ CAND đã không ngừng học tập, rèn luyện và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Người, lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Đại tướng Trần Đại Quang và Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được thiết kế hình chữ Đinh với 3 gian, 2 chái và 2 gian hậu cung, diện tích 155m2, đặt trang nghiêm tại trung tâm quảng trường TP Tuyên Quang. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng Bác và các ban thờ trong Đền đều được bố trí theo phong tục truyền thống của người Việt. Đền có chuông thỉnh, bàn ghi lưu bút cho các đoàn du khách.

 

Đại tướng Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại đền thờ Bác Hồ ở Tuyên Quang

Nhân dịp này, Đại tướng Trần Đại Quang và Đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Tuyên Quang.

M.Hiền – H.Vân