Cùng dự còn có đại diện Đảng bộ, các đơn vị chức năng thuộc Đảng bộ Công an TW, Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc (TDBVANTQ) trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cục Xây dựng Phong trào TDBVANTQ lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ đọc Dự thảo báo cáo Chính trị tại Đại hội và điều hành thảo luận.

Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Cục Xây dựng Phong trào TDBVANTQ nhiệm kỳ 2010- 2015 cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cục Xây dựng Phong trào TDBVANTQ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TDBVANTQ nhiệm kỳ 2010-2015. Đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để tham mưu phục vụ Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản quan trọng, có tính chiến lược về xây dựng phong trào TDBVANTQ; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; công tác vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ; công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các Bộ, ban ngành đoàn thể trong xây dựng phòng trào TDBVANTQ và công tác dân vận của lực lượng Công an được nâng cao cả về chất lượng, hiệu quả; công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng được quan tâm chú trọng…

Các đại biểu chăm chú nghe Dự thảo Báo cáo chính trị và thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo.

Qua đó, đưa phong trào TDBVANTQ phát triển sâu rộng, toàn diện, góp phần ổn định tình hình ANTT, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Với những thành tích xuất sắc đó, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc Cục luôn đạt “Trong sạch, vững mạnh”; Cục đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; 5 năm liền được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, cùng nhiều phần thưởng cao quý…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương  và lãnh đạo Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bùi Văn Nam lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Xây dựng Phong trào TDBVANTQ cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chính trị tư tưởng, tạo nên sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn tập thể Đảng bộ; chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, chú trọng công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh cần uốn nắn; trong công tác xây dựng và chỉ đạo phong trào cần tăng cường hơn nữa sự hướng tới cơ sở, lắng nghe ý kiến từ cơ sở; tiếp tục quan tâm đổi mới về nội dung, phương pháp triển khai phong trào cho sát với thực tiễn, từ đó đưa ra những giải pháp hay, mô hình và cách làm hiệu quả để tố chức, chỉ đạo triển khai phong trào…

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phạm Tâm