Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát: Thiếu tướng Trần Văn Vệ (Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục), Trung tướng Đồng Đại Lộc và Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục Tham mưu Cảnh sát.

Tại Đại hội, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát trình bày Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cục Tham mưu Cảnh sát lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cục đã làm tốt công tác tham mưu những vấn đề cơ bản, có tính chất chiến lược trong đấu tranh PCTP, bảo đảm trật tự an toàn xã hội như: Tham mưu với lãnh đạo các cấp trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới; tham mưu cho Ban Bí thư tổng kết thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW và ban hành Kết luận số 95/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; tham mưu với Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình mực tiêu quốc gia PCTP, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2012 - 2015, ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030...

Các đại biểu chụp ảnh chúc mừng Ban chấp hành Đảng bô Cục Tham mưu Cảnh sát.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Tham mưu Cảnh sát tiếp tục lãnh đạo đơn vị đổi mới toàn diện các mặt công tác tham mưu phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy của Bộ và Tổng cục; tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới...

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo tham gia vào Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Tham mưu Cảnh sát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí; bầu cử và công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng nhiệm kỳ tới.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Tham mưu Cảnh sát cũng như các cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Tổng cục trưởng cũng bày tỏ sự nhất trí cao với những mục tiêu mà Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cục Tham mưu Cảnh sát đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ mới được bầu ra cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất ổn định, trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao...     

Đăng Khoa