Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị,  giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt mức đề ra.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo chính trị cũng nêu rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đánh giá tình hình, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 6 mục tiêu trọng tâm, 5 phương hướng, nhiệm vụ cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và toàn thể CBCS lực lượng công an tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua.

Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh trước tình hình trên thế giới, trong khu vực có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, những khó khăn của tình hình trong nước và của tỉnh, đặc biệt là những phức tạp liên quan đến ANTT, đặt ra cho lực lượng Công an Bắc Kạn nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn hơn, đòi hỏi Đảng bộ, cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của công an tỉnh phải đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, vượt qua khó khăn… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Tại Đại hội, các đại biểu dự đã thảo luận dự thảo, góp ý các văn kiện trình Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XI; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ V và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

Thế Anh