Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời nhấn mạnh một số mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai xác định phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng cấp ủy và đội ngũ cán bộ cơ sở…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ mới gồm 25 đồng chí.

Đức Hiếu – Ngọc Huệ