Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, có tính đột phá, sáng tạo trong điều hành mọi mặt công tác công an; Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp; Tích cực đề xuất những chủ trương giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trên địa bàn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng toàn dân tạo nên thế trận liên hoàn trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm; Tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao những thành tích Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ (2015- 2020).

Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác Công an; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nhất là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp; đoàn kết xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm lựa chọn sáng suốt những đồng chí có đủ điều kiện để lãnh đạo đảng bộ Công an tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Thủy Quyên – Nguyệt My