Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Bộ Công an về công tác xây dựng Phong trào “Toàn dân BVANTQ”, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 31; tham mưu cho UBND tỉnh Yên Bái ban hành Chương trình số 01 chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng Phong trào “Toàn dân BVANTQ”. 

Lực lượng Công an đã cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp lớn về công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng Phong trào “Toàn dân BVANTQ”; qua đó đã kịp thời phát hiện giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở không để phức tạp kéo dài; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Phong trào “Toàn dân BVANTQ” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” và các phong trào khác của địa phương…

Đại tá Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động phong trào “Toàn dân BVANTQ” năm 2021.

Qua làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, năm 2020 đã có trên 256 nghìn lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; quần chúng nhân dân đã cung cấp 2.544 nguồn tin, trong đó có 1.246 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an làm rõ 885 vụ việc, xử lý 1.341 lượt người vi phạm; lực lượng Công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi 777 khẩu súng các loại; 21 phụ kiện dùng để chế tạo súng tự chế... 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đánh giá trong công tác xây dựng Phong trào “Toàn dân BVANTQ” năm 2020 và tăng cường cơ sở (giai đoạn 2011 - 2020).

Đánh giá kết quả công tác tăng cường cơ sở giai đoạn 2011-2020, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các phòng, Công an các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 124 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, qua đó đã phân công 661 lượt cán bộ chiến sỹ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm xuống địa bàn cơ sở để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Lực lượng tăng cường cơ sở Công an tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức gần 2.000 buổi tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các hộ gia đình học tập và ký cam kết thực hiện nội dung quy ước, hương ước đảm bảo ANTT. 

Thông qua các buổi tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 3.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng giải quyết hơn 1000 vụ việc ngay tại cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh: Năm 2020, trước bối cảnh và diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội nhưng công tác xây dựng Phong trào “Toàn dân BVANTQ” đã phát huy sức mạnh tổng hợp, từng bước khắc phục những biểu hiện hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được trong 10 năm tăng cường cơ sở đã vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn..…

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác xây dựng Phong trào “Toàn dân BVANTQ” năm 2020 và tăng cường cơ sở (giai đoạn 2011 - 2020).

Nhân dịp này, UBND tỉnh Yên Bái đã trao tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 25 cá nhân; Cục Xây dựng Phong trào “Toàn dân BVANTQ” trao Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; Công an tỉnh trao Giấy khen cho 22 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Phong trào “Toàn dân BVANTQ” năm 2020 và công tác tăng cường cơ sở (giai đoạn 2011 - 2020).

Văn Cường - Giang Lương