Năm 2016, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục HC-KT đã hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của Đảng ủy Tổng cục và Ban Chấp hành Công đoàn CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên trao Bằng khen của Tổng cục HC-KT tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Hoạt động công đoàn cơ sở đã có bước phát triển về chất lượng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn được Công đoàn Tổng cục cụ thể hóa và triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác của từng đơn vị, quyền lợi của người lao động được đảm bảo. 

Đại diện Công đoàn CAND tặng Cờ và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Qua đó đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện các phong trào thi đua, đạt hiệu quả, góp phần tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và thành tích chung của Tổng cục...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục cần phát huy những mặt công tác đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong năm 2017. 

Trong đó nêu rõ, hoạt động Công đoàn Tổng cục cần phải có nhiều nội dung, hình thức đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên; trú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đoàn viên Công đoàn; làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động và chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động tại cơ sở, tăng cường công tác xã hội tình nghĩa...

Trần Xuân