Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015 do Thiếu tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (ANM) trình bầy khẳng định: Qua 5 năm thực hiện, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; có tác dụng cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, chiến sỹ lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ một đơn vị trực thuộc Tổng cục An ninh, đến nay Cục ANM đã trở thành đơn vị trực thuộc Bộ trưởng.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quá trình công tác, tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ, không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với các phong trào như “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao kỷ niệm chương cho 3 tập thể điển hình tiên tiến.

Trước yêu cầu cấp thiết của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia (ANQG) trên không gian mạng, Cục ANM đã tích cực, chủ động làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, kiến nghị nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia. Qua 5 năm thực hiện, Cục ANM đã có 10 cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công các hạng Nhất, Nhì và Ba; 1 đồng chí được tặng Huân chương Hữu nghị Việt Lào…Bốn năm liên tục (từ 2011- 2014), Cục ANM vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua “Đơn vị thi đua xuất sắc”; được công nhận là “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”. 

Thiếu tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng trao kỷ niệm chương cho 8 cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ Cục ANM. Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-20120 của Cục ANM, song để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG không gian mạng trong thời gian tới, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Cục ANM cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; khuyến khích, động viên tinh thần học hỏi, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ để nhanh chóng tiếp thu những thành tựu tiên tiến của thế giới trên lĩnh vực công nghệ thông tin, từng bước giải quyết những vấn đề mới đang đặt ra đối với công tác bảo đảm ANM. Cùng với đó, cần tăng cường đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác,  chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá tình hình nhất là các vấn đề chiến lược để tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn trong công tác bảo đảm ANM. Cần mở rộng, phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị trong lực lượng Công an, quân đội và Bộ thông tin và truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh với các đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng yêu cầu Cục ANM cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh thông tin, ANM; chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua, đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót để có biện pháp khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, cần phát huy những kinh nghiệm hay, vận dụng sáng tạo những mô hình mới, kịp thời động viên khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua. Nhân dịp này, cũng có 3 tập thể và 8 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận kỷ niệm chương. 

Xuân Mai