Dự Hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 – 2015 của Tổng cục An ninh nêu rõ: Những năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Tổng cục An ninh được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức, đạt hiệu quả thiết thực theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Thứ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm đúng mức; công tác triển khai kịp thời, đồng bộ cả ở cấp Tổng cục và cấp cơ sở, xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, sinh động đạt hiệu quả cao.

Trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn công tác, mỗi cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, bồi dưỡng được bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, luôn sẵn sàng đảm nhận và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, 5 năm qua, cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng 4 Huân chương Hồ Chí Minh, 16 Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 294 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Tổ quốc các Hạng…

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh đã đạt được trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ xuất sắc của Tổng cục An ninh.

Để tiếp tục hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh thời gian tới Tổng cục An ninh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, làm cho phong trào thi đua có sự chuyển biến về chất, thúc đẩy hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đẩy mạnh phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc trong toàn Tổng cục gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Tiếp tục nghiên cứu, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, quan tâm phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến chú ý những nhân tố mới để phong trào thi đua có sức thu hút, lôi cuốn và lan tỏa trong toàn lực lượng; động viên cán bộ chiến sỹ gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện; xây dựng phong cách người cán bộ chiến sỹ An ninh nhân dân cách mạng, tận tụy với công việc và gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ...

Việt Hưng – Xuân Mai