GS. TS - Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND chủ trì Hội thảo…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thông qua, đóng góp ý kiến trong Dự thảo Báo cáo tổng kết chiến lược phát triển KHKT&CN CAND đến năm 2015, trong đó nêu rõ: 10 năm qua triển khai thực hiện chiến lược phát triển, KHKT&CN trong CAND đã có bước phát triển vượt bậc, song hành với sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước, tạo nền tảng cho sự phát triển giai đoạn tiếp theo.

GS. TS, Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật CAND chủ trì Hội thảo.

Đồng thời nhấn mạnh, do được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với nhiều chủ trương đường lối đổi mới nên tư duy của lãnh đạo Công an các cấp đã coi trọng vai trò, vị trí của KHKT&CN, coi KHKT&CN là biện pháp công tác cơ bản, là yếu tốt quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu, hiệu quả công tác Công an; nhiều đề án, dự án về KHKT&CN được triển khai đầu tư, tiềm lực được nâng cao, cơ sở vật chất, hạn tầng kỹ thuật, năng lực nghiên cứu, tiếp cận và ứng dụng chuyển giao các lĩnh vực khoa học mũi nhọn như công nghệ thông tin, công nghệ cao, công nghệ vật liệu, công nghệ hóa sinh, y – dược ngày một phát triển mạnh mẽ…

Đội ngũ cán bộ KHKT&CN được bổ sung, tăng cường và phát triển; đã thành lập được đơn vị chuyên trách về Hậu cần – Kỹ thuật, xây dựng được khu công nghiệp an ninh, ra đời mạng viễn thông riêng của lực lượng… là những đột phá tạo sự chuyển biến căn bản trong chiến lược phát triển KHKT&CN CAND thời gian qua.

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cụ thể phù hợp với tình hình từng đơn vị, địa phương để góp phần xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển KHKT&CN CAND đến năm 2020, thể hiện trên các mặt như thống nhất về quan điểm, mục tiêu, định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ, cũng như việc tổ chức thực hiện… Qua đó, sớm tổng kết, trình xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an để triển khai thực hiện trong thực tiễn công tác…

Trần Xuân