Hội phụ nữ Trung đoàn CSBV mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao chiếm 6,3% tổng số CBCS toàn Trung đoàn, được phân công nhiều vị trí công tác khác nhau: Công tác vũ trang bảo vệ mục tiêu, tham mưu tổng hợp, công tác đảng và công tác chính trị, công tác đào tạo, chính sách cán bộ, quân y, kế toán, nuôi quân, huấn luyện... 

Với tinh thần năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc, dù ở vị trí nào các cán bộ, hội viên luôn xác định rõ trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Thượng tá Phan Đăng Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSBV Cơ quan đại diện Ngoại giao phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đội ngũ cán bộ hội cơ bản phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào thi đua, phong trào công tác hội có nhiều đổi mới, nội dung đa dạng, lôi cuốn đông đảo hội viên tham gia và nâng cao ý thức trách nhiệm của người phụ nữ Công an trong thời kỳ đổi mới... 

Trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với phương châm "chống dịch như chống giặc", các cán bộ hội thích ứng kịp thời, sáng tạo, đồng lòng với CBCS thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ và Thượng tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an cùng các đại biểu chúc mừng BCH Hội Phụ nữ Trung đoàn nhiệm kỳ mới.

Về phương hướng, Đại hội đề ra mục tiêu tập trung xây dựng, củng cố và phát triển các chi hội, tổ phụ nữ trực thuộc thực sự vững mạnh, đoàn kết; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt và làm việc của cán bộ, hội viên... 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Trung đoàn CSBV mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao nhiệm kỷ 2021 - 2026 gồm 7 đồng chí.

An Quỳnh