Tại buổi Lễ, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã công bố Quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; công bố và trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ. Trong đó, đồng chí Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; 4 đồng chí Phó Cục trưởng. 

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ công bố

Phát biểu tại Lễ công bố, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh cho biết, công tác PCCC và CNCH thời gian tới vẫn còn rất nhiều những thách thức đặt ra, tình hình cháy, nổ vẫn có những diễn biến phức tạp… Do đó, các đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cần khẩn trương đi vào thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới…; nhanh chóng đưa hoạt động của đơn vị vào ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ cho các đồng chí Phó Cục trưởng 

Các đồng chí Trưởng phòng và tương đương phải thực sự gương mẫu, đi đầu, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong chỉ đạo và hành động; có ý thức trách nhiệm cao, thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo; phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ, dân chủ để xây dựng Chi bộ, đơn vị chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh. 

Các đồng chí Trưởng phòng và tương đương Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhận quyết định bố trí cán bộ

Đồng chí Cục trưởng đề nghị, các đơn vị nhanh chóng tổ chức rà soát lại các quy định của pháp luật về PCCC, tham mưu đề xuất chỉnh sửa, bổ sung những quy định có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị Cảnh sát PCCC cho phù hợp với mô hình, tổ chức của lực lượng. 

Trước mắt, nhanh chóng hoàn thành việc tham mưu cho Bộ Công an ban hành quy định về việc phân cấp nghiệp vụ PCCC và CNCH giữa Công an các cấp, bảo đảm chủ trương lấy đạ bàn cơ sở làm trọng tâm, đồng thời bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân.


Minh Hiền