Trong những năm qua, công tác tiêu chuẩn, định mức có vị trí và vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, hậu cần CAND; bám sát chủ trương, mục tiêu, yêu cầu đề ra của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ; là căn cứ pháp lý để lập kế hoạch, đầu tư, mua sắp, trang bị tài sản công, đồng thời là cơ sở khoa học để khai thác và phân bổ các nguồn lực phục vụ công tác Công an. 

Đến nay, đã có 35 văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn, định mức đảm bảo hậu cần, trang bị được ban hành, góp phần không nhỏ vào mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, từng bước xóa bỏ cơ chế xin cho, tránh tình trạng thất thoát, lãnh phí trong quản lý, sử dụng tài sản công…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu, chỉ đạo tại Hội thảo

Để thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, nhằm từng bước kiện toàn thể chế, hoàn thiện khung pháp lý cho phù hợp với mô hình tổ chức, đáp ứng tốt yêu cầu công tác Công an, Bộ Công an tổ chức Hội thảo chuyên đề về công tác tiêu chuẩn, định mức đảm bảo hậu cần, trang bị, đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác tiêu chuẩn định mức giai đoạn 2008 – 2018, những khó khăn, vướng mắc đồng thời nghiên cứu thống nhất xây dựng, ban hành một hệ thống hoàn chỉnh các văn quy phạm pháp luật về công tác quản lý tiêu chuẩn, định mức trong CAND giai đoạn 2019 – 2025.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, tích cực và tập trung, Hội thảo đã cơ bản hoàn thành chương trình theo kế hoạch đề ra, các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã làm sáng tỏ một số vấn đề đang vướng mắc, góp phần làm rõ hơn thực trạng hệ thống tiêu chuẩn, định mức giai đoạn 2018 – 2018; từ đó đề xuất giải pháp, xác định phương pháp và lộ trình cụ thể xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn định mức đảm bảo hậu cần, trang bị, đầu tư xây dựng trong CAND cho giai đoạn sắp tới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương cơ quan chuyên ngành đã nghiêm túc nghiên cứu để báo cáo trước Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết, các nội dung phát biểu của các đại biểu và kết quả nghiên cứu tổng hợp, thuyết minh chi tiết của Cục Kế hoạch và tài chính cho thấy, các ý kiến đã thể hiện tâm huyết, có đầu tư thời gian nghiên cứu, công sức với tinh thần trách nhiệm cao…

Để hoàn thiện báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức đảm bảo hậu cần, trang bị, đầu tư xây dựng trong CAND cho phù hợp với tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, phải xác định công tác xây dựng, ban hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết bắt buộc phải triển khai để thi hành các Luật hiện hành…

Triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương nhưng phải thận trọng, kỹ càng; Cục Kế hoạch và tài chính tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp làm căn cứ trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch xây dựng tổng thể để triển khai thực hiện; Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức, nhằm đẩy nhanh tiến độ đảm bảo phục vụ kịp thời công tác mua sắm, trang bị, đầu tư xây dựng cho các hệ lực lượng trong CAND, đặc biệt cho lực lượng Công an xã chính quy; các đơn vị quản lý, các đơn vị thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong khâu đảm bảo đầu tư trang bị, tham mưu cho lãnh đạo Bộ đúng quy định hiện hành, không trình phê duyệt các dự án, kế hoạch mua sắm, trang bị khi chưa có tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định hiện hành. 

Minh Hiền