Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở 47 Phạm Văn Đồng (Hà Nội), Đoàn đã thành kính dâng hương, báo công với Bác. 


Đoàn kính cẩn dâng hương, báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí minh tại trụ sở 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.
Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn

Sau lễ dâng hương, báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở 47 Phạm Văn Đồng, Đoàn đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các AHLS đường Bắc Sơn (Hà Nội) và thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đoàn đi thăm Nhà sàn của Bác tại Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Theo Đại tá Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện KH&CN Bộ Công an, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa; là dịp để mỗi chúng ta tự nghĩ về trách nhiệm của mình với quê hương đất nước, để mỗi CBCS Viện KH&CN Bộ Công an phấn đấu trong công tác, cống hiến bằng những việc làm thiết thực nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, hoà bình.

Tâm Phạm