Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bình Định chỉ còn 78 đối tượng truy nã, giảm hơn 50% so với khi triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên. Trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nã tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương ở tỉnh Bình Định đã xác lập và đấu tranh khám phá thành công 31 chuyên án truy xét, đạt 100%; qua đó truy bắt 32 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Hữu Toàn