Mùa Xuân là bản vùng cao biên giới, tiếp giáp với tỉnh huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đời sống của bà con ở đây còn nhiều khó khăn, nhất là các vấn đề về vệ sinh môi trường, nước sạch và đời sống dân trí, dân sinh. 

Ngay sau khi vào bản, đoàn viên thanh niên Công an huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng nhân trong bản tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia làm vệ sinh môi trường; hướng dẫn và trực tiếp xây dựng 10 nhà vệ sinh bán tự hoại. 

Toàn bộ số tiền hỗ trợ đều do đoàn viên thanh niên và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp. Hoạt động tình nguyện này đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quan Sơn đối với những khó khăn, vất vả của đồng bào dân tộc bản Mùa Xuân.

Sơn Hà