Thầy Phạm Tâm Long cho rằng: Lý luận nghiệp vụ và khoa học Công an phát triển như ngày hôm nay, là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, đặc biệt là Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, là người đặt nền móng cho sự phát triển của lý luận và khoa học Công an.

Từ trường Công an Trung ương tới Học viện ANND hôm nay, quá trình phát triển luôn gắn với nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gắn với sự sáng tạo của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên.

Trung tướng Phạm Tâm Long, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an với các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên Học viện ANND tại lễ kỉ niệm.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Học viện ANND cho biết: Học viện ANND là một cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Công an; đảm nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ an ninh có trình độ đại học, trên đại học; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tham gia bồi dưỡng kiến thức an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và hợp tác quốc tế về đào tạo.

Những năm gần đây, nhà trường đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục"... Hiện nay, nhà trường đang xây dựng Đề án Phát triển Học viện ANND thành cơ sở đào tạo đại học trọng điểm của ngành Công an; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động lập thành tích hướng tới kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống của học viện vào 2011

Duy Hiển