Đây là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 -19/8/2017), hướng tới chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND và 70 năm ngày Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, là hoạt động trọng tâm trong kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (11/11/1977- 11/11/2017).

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình lưu niệm.
Các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên thanh niên nhà trường tại Lễ khánh thành.

Công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống, bảo tồn lịch sử, vinh danh các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường, còn là địa điểm cộng đồng góp phần cùng địa phương tôn tạo cảnh quan và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Công trình được xây dựng từ kinh phí đóng góp của đoàn viên thanh niên nhà trường và các nguồn kinh phí xã hội hóa khác, trong đó đặc biệt đã nhận được sự quan tâm góp ý về nội dung và ủng hộ về kinh phí của nhiều tướng lĩnh CAND, nhiều cán bộ, học viên đã từng công tác, học tập tại Trường.

Hưởng Lộc - Thảo Vy