Trong diễn văn tại lễ khai giảng, Đại tá, TS Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng trường Đại học PCCC nêu rõ: Trong năm học 2017 - 2018, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Trường Đại học PCCC đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên yên tâm công tác và học tập. Trong năm học qua, nhà trường đã tổ chức chiêu sinh nhập học mới hơn 4.000 học viên, tổ chức đào tạo cho hơn 6.000 học viên; thực hiện hơn 85.000 giờ giảng; mở 9 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng trong lực lượng Cảnh sát PCCC… 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường đã tham gia viết 10 bài báo quốc tế đăng ở các hội thảo quốc tế và các tạp chí uy tín trên thế giới; tập trung chỉnh lý, bổ sung nội dung 10 chương trình khung đào tạo, 8 chương trình chi tiết của hệ đại học, trung cấp chính quy trong ngành Công an theo 4 chuyên ngành; đã nghiệm thu, ban hành 32 giáo trình, tài liệu dạy học, 4 đề tài khoa học cấp Bộ, 15 đề tài khoa học cấp cơ sở, 29 chuyên đề khoa học, 24 sáng kiến cải tiến. Khối học viên Nhà trường đã có 4 học viên đạt danh hiệu học viên xuất sắc, 63 học viên giỏi, 437 học viên khá…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu duyệt đội ngũ trong lễ khai giảng

Với những thành tích đã đạt được trong năm học 2017 -2018, Trường Đại học PCCC có 2 đơn vị được tặng “Cờ thi đua xuất sắc” của Bộ Công an; 3 đơn vị được tặng “Cờ thi đua xuất sắc” của Tổng cục Chính trị CAND; 5 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 10 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 52 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 462 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”; 61 lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích của thầy, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học viên Trường Đại học PCCC đạt được trong năm học 2017 -2018. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng thầy và trò Trường Đại học PCCC sẽ vượt mọi khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 -2019.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Ban giám hiệu Trường Đại học PCCC tại lễ khai giảng

Bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 -2019 của nhà trường, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC, thầy, cô giáo và học viên cần nhận thức sâu sắc hơn nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường trong tình hình hiện nay; tập trung nghiên cứu để quán triệt những sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ công tác đào tạo, giáo dục năm học 2018- 2019. 

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy Nhà trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng yêu cầu Trường Đại học PCCC cần tăng cường công tác nghiên cứu khoa học gắn với công tác giáo dục, đào tạo, thực tiễn, rèn luyện, chiến đấu; chú trọng nghiên cứu chế tạo, cải tiến các phương tiện phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện đại. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đặc biệt là phương pháp dạy và học; quan tâm quản lý, giáo dục các học viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tư thế tác phong của người cán bộ, chiến sĩ CAND. Đối với các học viên mới của Trường Đại học PCCC phải nỗ lực, cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần hiếu học của dân tộc, lĩnh hội tri thức khoa học trong Nhà trường để phục vụ tốt cho công tác sau khi ra trường.

Học viên trường Đại học PCCC rạng rỡ trong lễ khai giảng


Huyền Thanh