Dự lễ có đồng chí Đại tá, NGƯT, TS Lê Văn Thiện, Hiệu trưởng Nhà trường; lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm trong Nhà trường.

Cuộc vận động là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo chuyển biến rõ nét, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường trong xây dựng bản lĩnh chính trị, tư thế, lễ tiết, tác phong, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng  với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị 07 của Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”.

Đại diện lãnh đạo 21 đơn vị đã tham gia ký kết.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đồng chí Đại tá, NGƯT, TS Lê Văn Thiện, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của Cuộc vận động trong toàn Ngành nói chung và trong Nhà trường nói riêng và chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị phải tiên phong gương mẫu trong lời nói và việc làm, phải cụ thể hóa nội dung ký kết thực hiện cuộc vận động trong triển khai các hoạt động của đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trong học sinh, sinh viên toàn trường.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 21 đơn vị đã tham gia ký kết thể hiện quyết tâm thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Nhà trường.

Quang Huy