Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tri ân thế hệ đi trước và ôn lại chặng đường đã đi qua, Thượng tá Phan Công Côn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 cho biết, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 được triển khai trên cơ sở Tiểu đoàn huấn luyện, thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an). 

Thời gian qua, Trung tâm đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ tư lệnh CSCĐ bổ sung, chỉnh sửa chương trình huấn luyện quân sự, võ thuật, điều lệnh nói chung và huấn luyện chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND nói riêng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, đã tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, điều lệnh quân sự, võ thuật đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm và cán bộ chiến sĩ các lực lượng khác trong CAND theo quy định; tổ chức huấn luyện Chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ và Công an các đơn vị, địa phương; đề xuất tư cách pháp nhân để tổ chức đào tạo lái xe đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Công an các đơn vị, địa phương theo đúng quy định của Nhà nước và của Bộ Công an.

Từ năm 1990 đến nay, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 đã tổ chức, huấn luyện được 54 khóa với hàng ngàn lượt chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng CAND; cử trên 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giảng dạy, huấn luyện về điều lệnh, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ CSCĐ, CSĐN cho 28 lớp với hơn 14 nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

Trong lĩnh vực quan hệ hợp tác quốc tế, từ năm 2003 đến nay, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 đã tiếp nhận, huấn luyện nghiệp vụ phòng chống khủng bố, CSCĐ, CSĐN cho nhiều cán bộ thuộc Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Bộ Nội vụ Mozambique, Bộ Nội vụ Singapore, Bộ An ninh Lào… Với những kết quả đã đạt được, 15 năm qua, đã có hàng trăm cá nhân, tập thể thuộc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 được Chính phủ, Bộ Công an… tặng Bằng khen.

Trung tướng Phạm Quốc Cương cùng Ban giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 và đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Trung tướng Phạm Quốc Cương yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, học viên.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung nghiên cứu, tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Bộ tư lệnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ. Chủ động phối hợp với các phòng chức năng, các phòng, khoa thuộc các học viện, nhà trường trong Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… để tập trung nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ Tư lệnh điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vũ Linh