Hội nghị được tổ chức nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng về công tác xây dựng phương án tác chiến và quy chế phối hợp của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc và các Phòng Cảnh sát cơ động, thuộc Công an 9 tỉnh Tây Bắc. Đồng thời, trao đổi thông tin phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát cơ động của Bộ Công an đóng quân trên địa bàn Tây Bắc với các Phòng Cảnh sát cơ động, Công an các tỉnh, trong giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy chủ trì hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng làm rõ những hạn chế, thiếu sót, bất cập; từ đó chỉ ra nguyên nhân, giúp cán bộ, chỉ huy nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác này, chủ động kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung giúp cho việc xây dựng hoàn chỉnh và thực hành tốt các dạng phương án tác chiến, quy chế phối hợp đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Đại tá Nguyễn Đức Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc báo cáo phương án tác chiến của Trung đoàn.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Lệ, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu tác chiến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã báo cáo công tác xây dựng phương án và quy chế phối hợp của các đơn vị trực thuộc với Phòng Cảnh sát cơ động các địa phương trên địa bàn.

Trong thời gian qua, đã có nhiều văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan đến công tác xây dựng và thực hành phương án tác chiến, cũng như xây dựng các dạng phương án, quy chế phối hợp trong trao đổi thông tin, phối hợp tác chiến, bảo đảm an ninh trật tự.

Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc và Phòng Cảnh sát cơ động các địa phương đã tiến hành công tác khảo sát, nghiên cứu, đánh giá nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Từ đó, tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Ban Giám đốc Công an các tỉnh xây dựng và thực hiện các phương án tác chiến; một số quy chế phối hợp góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phương án của các đơn vị, địa phương đã phần nào đáp ứng, phục vụ cho công tác chỉ huy, chỉ đạo của các cấp được chủ động, sẵn sàng đối phó, xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra...

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng phương án và quy chế phối hợp của lực lượng Cảnh sát cơ động đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, kịp thời phục vụ tốt cho công tác chỉ huy, chỉ đạo của các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động yêu cầu Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc và các đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp quy và các quy định,có liên quan đến công tác xây dựng phương án tác chiến và quy định phối hợp của các đơn vị.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất, báo cáo sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm không ngừng hoàn thiện các phương án và quy chế hối hợp phù hợp. Thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng, thực binh các phương án để nắm vững, vận dụng thành thạo và nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực điều hành, chỉ huy. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc để có những khen thưởng, nhắc nhở kịp thời.

Vũ Linh