Chương trình do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức.

Đại biểu dự triển lãm ảnh xem các tác phẩm ảnh của Quảng Ninh

Triển lãm ảnh nhằm tôn vinh và phát huy những kết quả đạt được trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với công tác phòng, chống tội phạm”, đồng thời, ca ngợi điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân khắp mọi miền đất nước trong phong trào này…

Tại triển lãm, Ban tổ chức đã lựa chọn 400 tác phẩm ảnh tiêu biểu trong tổng số 1.000 tác phẩm ảnh của 63 tỉnh thành gửi về Ban tổ chức để in, phóng và trưng bày.

Tuấn Hương