Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận rõ hơn những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án. Trong đó, nổi bật là khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, cán bộ kỹ thuật phục vụ cho dự án… Đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sớm triển khai việc cấp CMND 12 số cho công dân.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Xuyên – Giám đốc Công an tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Căn cước công dân, đồng thời giải thích một số vấn đề liên quan đến việc triển khai, thực hiện Luật Căn cước công dân. Thời gian tới cần sớm tổ chức các lớp tập huấn cho lãnh đạo, chỉ huy và CBCS trực tiếp thực hiện nhiệm vụ để nắm vững nội dung, quy định, quy trình của Luật Căn cước công dân; tiếp tục thực hiện việc sản xuất, cấp và quản lý CMND 12 số theo kế hoạch.

Đình Hợp