Theo đó, Công an các huyện, thành phố, thị xã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương các xã tiến hành khảo sát, đánh giá và xác định địa bàn xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để lựa chọn sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng CAND có đủ trình độ nghiệp vụ chuyên môn, có năng lực, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao để điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh ở Công an xã, đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định pháp luật, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ được điều động, phân công về xã có đủ điều kiện, phương tiện sinh hoạt và công tác

Phan Văn Lương