Sau khi nghe báo cáo tình hình, đề xuất của các Sở PCCC & CNCH và ý kiến tham mưu của các Tổng cục chức năng, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu hoan nghênh, biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai tốt quyết định thành lập các Sở PCCC & CNCH.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực chỉ đạo: Tổng cục VII tiếp tục hướng dẫn các Sở thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ như mô hình đã quy định. Chú ý xây dựng các qui chế phối hợp giữa Sở PCCC & CNCH với Công an tỉnh, thành phố và các ngành liên quan. Trong quá trình thực hiện phải chú ý công tác tuyên truyền rộng rãi để nâng cao hiệu quả phòng ngừa. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và xã hội hoá công tác PCCC.

Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đặc biệt nhấn mạnh công tác tổ chức biên chế, trong thời gian tới, Bộ  phải ưu tiên cho những Sở mới thành lập, trong đó rà soát bổ nhiệm đủ số lượng lãnh đạo, chỉ huy, tăng cường cán bộ, chiến sĩ bằng các nguồn đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát PCCC, tuyển dụng, tuyển nghĩa vụ. Về xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, cần sớm hoàn chỉnh các dự án để báo cáo Chính phủ, đồng thời rà soát, tiếp tục ưu tiên trang bị phương tiện và đầu tư kinh phí, song chú ý thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Công tác đào tạo cần chú trọng ưu tiên cho các Sở PCCC & CNCH mới thành lập, tiến tới tổ chức đào tạo tại các trung tâm ở một số địa phương. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị luôn đảm bảo đoàn kết nội bộ để hoàn thành được nhiệm vụ chính trị, trước mắt làm tốt công tác phòng ngừa cháy, nổ trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán tới.

Cùng ngày, tại Hải Phòng  Trung tướng Phan Đức Dư - Giám đốc Học viện ANND và Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CATP Hải Phòng đã ký Bản quy chế phối hợp giữa Học viện ANND với Công an Hải Phòng. Đây là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác an ninh và xây dựng lực lượng ANND.

Dự chỉ đạo tại lễ ký kết quy chế phối hợp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu hoan nghênh hoạt động thiết thực này của 2 đơn vị và nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương thứ hai (sau Công an TP Hà Nội) ký quy chế phối hợp với Học viện ANND, thể hiện cụ thể, sinh động phương châm giáo dục, đào tạo của Đảng và Nhà nước

Q.Phòng - V.Thịnh - L.Hùng