Theo đó, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các phòng nghiệp vụ cũng như Công an các địa phương tập trung nắm tình hình, tham mưu cho các cấp chính quyền triển khai đồng bộ có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT.

Các lực lượng CATP ra quân trấn áp tội phạm

Tập trung 100% quân số, phương tiện, đồng loạt ra quân đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đi với đó, chú trọng phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng…

Công an các địa phương phải thường xuyên có mặt tại cơ sở, bám dân, bám địa bàn, làm tốt công tác dân vận…

Trong đợt cao điểm này, Công an thành phố tăng cường trên 600 CBCS thuộc các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ xuống cơ sở, phối hợp với CA các địa phương đảm bảo ANTT, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, phòng ngừa...Đồng thời phối hợp tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân trên các tuyến, lĩnh vực và địa bàn trọng điểm, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng mất ANTT, TTATGT, đốt pháo nổ…

Văn Thịnh